Forskning och utveckling

FORSKNING OCH UTVECKLING

Kompozits FoU-team leder och följer utvecklingen dagligen; både när det gäller aktuell marknadstillgång på de bästa råvarorna och den modernaste tekniken för färg och ytbehandling.

Produktionsteknik och kemisk sammansättning av våra produkter utvecklas i Kompozits egna laboratorier i samarbete med och stöd av globala företag som Dow Chemical, BASF och DuPont.