Miljohänsyn

Miljohänsyn

Vi på Kompozit är stolta över att vara ett miljövänligt och socialt ansvarstagande företag.

Vår tillverkningsprocess och våra produkter är miljövänliga och ofarliga för oss och vår omgivning. När det gäller miljövänlighet ligger Kompozit lika mycket i framkant som våra globala konkurrenter och i vissa avseenden har vi till och med kommit längre.

De här påståendena kan förstås styrkas med relevant och fullständig dokumentation från det Ukrainska

Hälsodepartementet likväl genom sedvanliga tekniska specifikationer för varje produkt.